Levensfasen & Drijfveren

Zijn uw medewerkers uw belangrijkste kapitaal? Dan weet u ongetwijfeld dat levensfasen en drijfveren met elkaar verbonden zijn en daarmee aan verandering onderhevig.

Aan de hand van nieuwe inzichten over generatiemanagement worden in deze training de verschillende levensfasen toegelicht en toegepast op de persoonlijke situatie van uw medewerkers. Zogenaamde loopbaanankers maken vervolgens de belangrijke drijfveren, behoeften en loopbaandoelen zichtbaar.

Resultaat

  • Er is zicht op de kenmerken van de eigen levensfase, persoonlijke drijfveren en behoeften die uitmonden in concrete loopbaandoelen en een plan van aanpak hoe deze te realiseren.