ePortfolio

Het ePortfolio is een digitale leeromgeving die op maat ingericht kan worden ten behoeve van trainingen, leertrajecten en coaching.

Het biedt de mogelijkheid om een eigen menu samen te stellen uit onderdelen als: Profiel, Portfolio, Competentiescan, Ambitie, POP, Mijn Portfolio, Testimonials, Exporteren CV,  Showcase, Foto’s en Video’s, Vragenlijst en Bibliotheek.

Social Learning wordt ondersteund door een ‘Message Wall’ en de begeleider staat in direct contact met de deelnemer via de menuoptie ‘Berichten’.

Dankzij ZO! helpt een ePortfolio nu de mensen die ik coach en train om hun leerproces concreet te maken en te volgen. Zorgvuldig en met vaart richtte Liesbeth het ePortfolio in naar mijn wensen, in mijn eigen huisstijl, compleet met handleiding en een voordelig tarief!

Als InToMission werken we met het ePortfolio in de begeleiding van zendelingen en ontwikkelingswerkers. Het biedt een veilige, op maat ingerichte omgeving. We maken daarin gebruik van onze eigen set competenties op basis waarvan onze deelnemers heel gericht bezig zijn met hun leerdoelen en persoonlijke ontwikkeling (wat doorgaat als ze in het buitenland zitten).

Ons totale opleidingsaanbod wordt ondersteund door het ePortfolio als digitale leeromgeving voor onze deelnemers. Per leertrack is het curriculum uitgewerkt in overzichtelijke taken en opdrachten. Verder is het mogelijk voor onze begeleiders om directe feedback te geven op de leerdoelen van deelnemers. Het ePortfolio maakt groei zichtbaar!

Organisatie

Maak als organisatie de keuze voor het ePortfolio en de medewerker of coachee is aan zet. De medewerker vult het ePortfolio met de opgedane (werk)ervaring en competenties. Met de organisatiedoelen voor ogen, wordt de persoonlijke ambitie geformuleerd en het persoonlijk ontwikkelpad uitgestippeld. Concrete ontwikkelactiviteiten gekoppeld aan de geldende competenties vormen het uitgangspunt voor de professionele ontwikkeling van uw medewerker.

De competentiescan en testimonials bieden de mogelijkheid feedback op te halen bij diverse stakeholders. Met behulp van het uploaden van divers bewijsmateriaal toont de medewerker aan de gewenste competentie te bezitten.

Ter voorbereiding op het ontwikkel- of functioneringsgesprek ontvangt de leidinggevende een showcase van de medewerker. Deze digitale presentatie geeft u als leidinggevende een overzicht van de ondernomen ontwikkelactiviteiten en bereikte resultaten. Een belangrijke opmaat voor het voeren van een betekenisvol gesprek tussen medewerker en leidinggevende.

Professional

Het ePortfolio maakt talent zichtbaar!

‘If you fail to plan, you plan to fail’. Met andere woorden: met goede voornemens ben je er nog niet. En zeker niet als het gaat om je eigen ontwikkeling. Het vakblad rolt iedere week in je brievenbus, maar daarmee is niet gezegd dat het wordt opengevouwen en gelezen. Hetzelfde geldt voor alle e-mails en updates van vakorganisaties die wekelijks de inbox vullen. Het is een ding om je te abonneren op vakliteratuur, en dan daadwerkelijk de keuze maken en tijd nemen om de aangeboden kennis tot je te nemen.

Het ePortfolio is bij uitstek het instrument dat je helpt werk te maken van je professionele ontwikkeling. Door een duidelijk omschreven ambitie en uitgewerkte stappen om die ambitie waar te maken, maak je zichtbaar wat je ontwikkelt. Daarbij sluit je aan bij de doelstellingen en de (kern)competenties van de organisatie. Het doet er toe wie je bent en wat je in huis hebt!

Er is keuze om zelfstandig het ePortfolio te gebruiken of om dit onder begeleiding te doen van professionele begeleiders.