Kwaliteitszorg

De komst van het keurmerk Prestatie in de Zorg hospice zorg (PREZO hz) vraagt om een andere benadering van het kwaliteitszorgsysteem.

In veel situaties is een vertaalslag nodig van een systeem zoals Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) naar PREZO hz. Hierbij moeten documenten worden herschreven en dienen medewerkers en vrijwilligers meegenomen te worden in het gedachtegoed. De ervaring leert dat de gast/bewoner en zijn/haar naasten centraal staan in de zorgverlening van het hospice. Door te gaan werken met PREZO hz wordt die centrale plek nog eens onderstreept.

Met behulp van het modellenpakket van ZO! en de mogelijkheid voor hands-on advies en begeleiding kun je als organisatie een veelbelovende start maken om je organisatie PREZO-proof te maken.

Behaalde resultaten

  • PREZO hz certificering van Hospice Heuvelrug, initiële audit, 2019

  • PREZO hz certificering van Hospice Dôme, initiële audit, 2018

  • PREZO hz certificering van Hospice Nunspeet, initiële audit en eindaudit, 2016 en 2018

  • PREZO hz certificering van Hospice Willem Holtrop, deelcertificaten domeinen en pijlers, 2016 en 2017

  • PREOZ hz advisering van Hospice Nijkerk, 2017