Over ZO!

Missie

ZO! geeft mens en organisatie meer zicht op zichzelf, om doelgerichter te functioneren in de maatschappij van vandaag.

Visie

ZO! stelt de relatie met de opdrachtgever en de kwaliteit van de dienstverlening centraal. ZO! streeft ernaar om het goede veel te laten zijn in plaats van het vele goed.

De Waarden

 • Verbinding

  ZO! werkt contextueel. Door onze opdrachtgever goed te leren kennen, bouwen we uit wat versterking verdient.

 • Aandacht

  ZO! investeert in aandacht. Waar mensen aandacht krijgen ontstaat ruimte voor groei en bloei.

 • Kwaliteit

  ZO! staat voor kwaliteit. Dit betekent dat ZO! alles in het werk stelt om aan de kenbaar gemaakte verwachtingen en behoeften van de opdrachtgever te voldoen.

Over mij

Mijn naam is Liesbeth van Tongeren (1971) en ik ben getrouwd met Sjoerd. We wonen met veel plezier in Amersfoort. We tennissen samen, moestuinieren, houden van koken en het ontmoeten van mensen.

In mijn werk ben ik actief als Leiderschapscoach- en trainer, Communicatiecoach- en trainer en Organisatieadviseur in de non-profit. Ik ben in het bezit van een:

 • Bachelor of Social Work (Personeel & Arbeid)
 • Bachelor of Education (Opleidingskunde)
 • Master of Management

Over onderwerpen als leiderschap, communicatie, moestuineren, tennis, geloof, geldzaken, organisaties en medewerkers raak ik niet uitgepraat.

Sinds de oprichting van ZO! heb ik:

 • meer dan 130 mensen individueel begeleidt
 • ruim 750 uur aan coachervaring opgedaan
 • minimaal 75 trainingen verzorgd

Klanten ervaren mij als betrokken, duidelijk, enthousiast en zonder oordeel.

Mijn drijfveer is het besef dat je deel uitmaakt van een groter geheel. Je hebt de ander nodig om goed te kunnen functioneren. In mijn werk streef ik naar kwalitatief goede resultaten door het zoeken van verbinding en het geven van oprechte aandacht.

Achtergrond

Het logo

In het logo en de huisstijl van ZO! staat een ‘lelie’ centraal. De lelie staat voor vrede en verwijst naar vertrouwen in de toekomst. De foto van de Spider lily heb ik gemaakt tijdens een van mijn bezoeken aan mijn zus en zwager die in Maleisië wonen.

De naam

ZO! is ontstaan tijdens het volgen van de studie Opleidingskunde. Voor de opdracht ‘begeleiding persoonlijke coaching’, moest ik als student een coachtraject uitvoeren in de praktijk inclusief een overeenkomst met de coachee. Toen ontstond de naam ZO! Je kunt de letters Z en O associëren met begrippen als zelfontplooiing, zelfontwikkeling, zelf ontdekking, zit dat zo, geduld in de zin van: het komt zo, richting in de zin van: ‘dan rijdt u zo richting de A1’. Zo is een woord dat een nadruk geeft: ik ben zó vol of ik vind dit zó leuk en tot slot, jij bent oké in de zin van: je doet het zó (en dan de duim in de lucht) en goed zó!

Aanpak

 • ZO! werkt op basis van persoonlijke relatie

  • aan elke opdracht gaat een persoonlijke kennismaking vooraf
  • tijdens de opdracht wordt de voortgang besproken
  • na afloop volgt een evaluatie
 • Afspraken

  • ZO! maakt gebruik van een offerte om afspraken overeen te komen
 • Kennisdelen

  • ZO! is actief gericht op het uitwisselen van inzicht en kennis met bedrijven en professionals. Soms worden opdrachten in samenwerking met of door anderen uitgevoerd.

Doelgroep

ZO! werkt zowel voor bedrijven en organisaties met een maatschappelijke functie als voor christelijke organisaties en kerken. Ervaring is opgebouwd binnen:

 • de Zorgsector
 • Kwaliteitszorg & Certificering
 • het Onderwijs
 • ICT
 • Ontwikkelingshulp
 • Fondsenwerving
 • Semi Overheid
 • de Zendingswereld

ZO! gaat uit van de kracht van het leren van elkaar, ook tussen diverse sectoren. Een uitstapje over de grenzen van het vertrouwde gaan we graag aan!