De lelie

If you have two loaves of bread, sell one and buy a lily

Chinees spreekwoord

Algemeen

De symboliek van de lelie is wijdverspreid en dateert al uit de tijd van de oude Grieken en Romeinen. Hun bruiden kregen een kroon van lelies met de hoop op een puur en vruchtbaar leven. De lelie wordt met veel verheven betekenissen geassocieerd: maagdelijkheid, vrede, vruchtbaarheid, puurheid, geestelijke liefde, onschuld, vergankelijkheid, koninklijk, zuiverheid. De witte lelie wordt ook wel Madonna-lelie genoemd en is vaak te zien als religieus symbool in combinatie met de maagd Maria. Dezelfde witte lelie is echter ook op graven te vinden als symbool van de dood. Vaandels en vlaggen in de Middeleeuwen voerden het symbool van de lelie als teken van vrede. De lelie is sinds 1179 ook terug te vinden in het wapen van de Koning van Frankrijk.


Lelies van het veld

Let op de lelies, hoe zij groeien. Ze werken niet en spinnen niet, en Ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn luister niet gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras op het veld, dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleedt, hoeveel te meer u, kleingelovigen!


Lukas 12: 27-28

 

Met de κρινα του αγρου lelies van het veld wordt niet alleen de Witte Lelie (Lilium candidum) bedoeld, maar alle soorten veldbloemen die tussen het gras verschijnen, zoals de Perzische Boterbloem (Ranunculus asiaticus), Gekroonde Ganzebloem (Chrysanthemum coronarium L.), de Anemoon (Anemone coronaria) en de Grote Klaproos (Papaver rhoeas). Het zijn met name de weidegronden, welke voorkomen ten zuiden van de heuvels van Galilea en dat bekend stond om zijn vruchtbare vlakten, waar deze verschillende soorten veldbloemen tussen het welig gras en de korenlanden te vinden zijn. Het is de kortstondige bloei van deze bloemen waar de profeet Jesaja en de apostelen Petrus en Jakobus aan dachten als ze zeggen dat “Alle vlees is gras en al zijn luister als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af als de Geest van de HEERE erover blaast. Voorzeker, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van onze God bestaat in eeuwigheid.” Het is dan ook niet verwonderlijk dat Christus juist op deze bloemen, welke in de omgeving waar Hij opgroeide veelvuldig voorkomen, wijst als Hij zijn toehoorders bemoedigd om niet verontrust te zijn voor de toekomst.

 

© 2018